Tin Tức

 Đồng hành cùng Diễn đàn Mekong Investment 2017 (lần thứ 5) tổ chức ngày 25/10/2017 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Cần Thơ, Công ty Tư Vấn Việt Nam (VCG) đã phối hợp cùng US Immigration Fund (USIF), quỹ đầu tư di trú lớn...